ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА ВЖЕ СЬОГОДНІ: МРІЇ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА ВЖЕ СЬОГОДНІ: МРІЇ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА ВЖЕ СЬОГОДНІ: МРІЇ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
На це питання нам дасть відповідь Пєтков Сергій Валерійович


Доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії України.
Проректор з міжнародних зв’язків Класичний приватний університет


Сергій Валерійович, вітаємо Вас! Ви вже працювали у Вищих навчальних закладах та добре розумієтесь на системі освіти та викладання. Чому саме Класичний приватний університет?
Так, свій професійний шлях я починав з роботи в етнографічному музеї, потім в культурно-етнографічному центрі "Народний дім", слідом "Школа джур", очолював студію релігієзнавства в Запорізькому "Січовому колегіумі". Пізніше Запорізький юридичний інститут МВС України та Кримський юридичний інститут. Вже більше п'яти років я в Класичному приватному університеті. За цей проміжок часу я зробив висновок, що Класичний приватний університет надає сучасну освіту. Сприяє працевлаштуванню, з випускників виходять відмінні фахівці, а це означає, що навчання не проходить марно. В університеті високий рівень освіти поєднується з чудовою матеріально-технічною базою. Тому у виборі місця роботи я не помилився.

Ви працюєте проректором з міжнародних зв’язків 4 роки. Вам підпорядковується відділ міжнародних відносин. В багатьох вищих навчальних закладах існують подібні структури. Чим саме Ваш відділ відрізняється від інших?
Нашому відділу притаманна висока активність та патріотизм. Співробітники відділу, – молоді люди, випускники Класичного приватного університету – віддано працюють на загальний, університетський інтерес. Будь-які можливості в міжнародному співробітництві вони втілюють у реальність. Зокрема, відділом встановлено інформаційно-аналітичні партнерські зв’язки з рядом організацій, що фінансують програми розвитку освіти та науки. Здійснюється моніторинг сайтів фондів та організацій, які надають гранти. Налагоджено постійне надходження інформації із ЗЦНТІ (Запорізький центр науково-технічної інформації).

Що Вам вдалось зробити протязі цих чотирьох років роботи в Університеті?
Університет динамічно розвивається, це видно неозброєним оком. Під керівництвом проф. Огаренка Віктора Миколайовича разом з колективом Університету суттєво збільшено ліцензійний обсяг набору на спеціальність «правознавство» та «міжнародне право» бакалаврів, спеціалістів, магістрів; створена докторантура та аспірантура за спеціальністю адміністративне право з щорічним набором більше 30 осіб; створені та видаються два юридичних фахових збірника; створено дві спеціалізовані вчені ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій за чотирма спеціальностями; проведено ряд захистів співробітників Університету, що дозволило в 5 разів збільшити кількість докторів юридичних наук та майже на 100% забезпечити викладання дисциплін в інституті права кандидатами юридичних наук; опубліковано ряд монографій, статей, довідників, коментарів, десятки навчальних посібників з грифом МОН України тощо; постійно створювались інформаційні приводи які висвітлювались у засобах масової інформації; передано до бібліотек Університету та міста літератури обсягом близько 12 тисяч примірників. Цей перелік можна продовжувати безкінечно. Очевидним є те, що спільними зусиллями ми досягли того, що Класичний приватний університет знаний та поважний в освітянському та науковому середовищі.

В яких проектах зараз налагоджена і відбувається співпраця Класичного приватного університету з іноземними партнерами?
На сьогодні КПУ є со-партнером за міжнародним проектом ТЕМПУС PROMENG "Професійно-орієнтовані Майстер-програми з інжинірингу в Росії, Україні, Узбекістані" спільно із Запорізьким національним технічним університетом.
Реалізується міжнародний проект спільно з країнами Центральної та Східної Європи на чолі із німецьким університетом Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin) Support for Democracy in the Ukraine - Summer School 2012 (Підтримка демократії в Україні – Літня школа 2012). Влітку 2012 року 4 студенти Інституту права ім. В. Сташиса виграли цей конкурс та відвідають літню школу в Берліні.
Успішно реалізується проект за підтримки Ізраїльського культурного центру, м. Дніпропетровськ та Консульства Ізраїлю м. Дніпропетровськ – навчання івриту.
В межах проекту навчальної програми „Бакалавр із соціального включення ” 3 роки поспіль КПУ відвідує професор зі спеціальної освіти та освіти з соціального включення Університету прикладних наук Магдебург-Стендаль (Німеччина), член–засновник Європейського інституту прикладних соціальних, гуманітарних наук та наук у сфері охорони здоров’я Університету прикладних наук Магдебург-Стендаль, європейський координатор багатьох міжнародних проектів в галузі соціальної роботи та соціальної педагогіки Вольф Бльомерс для читання лекцій у КПУ. Проект здійснюється за рахунок коштів Євро комісії (авіапереліт, проживання та оплата лекцій). Цей проект реалізується спільно з центром «Флоренс», у якому проходять стажування студенти Інституту здоров’я, спорту і туризму. На сьогодні пройшли стажування 15 студентів реабілітологів.
Міжнародний проект Tag Rugby Sports Tournament For Ngos And Schools From Both Banks Of The River Nistru/Dniestr Moldova (Спортивне змагання з регбі для ндо та шкіл з обох берегів річки Дністер, Молдова) організований Радою Європи 28-29 квітня 2012. Співробітник ВМЗ та РІС брав участь та виїжджав до Молдови за рахунок приймаючої сторони.

Чи реально отримати міжнародні гранти та чи отримав хтось з студентів чи викладачів Класичного приватного університету?
Звичайно, реально! В цьому році директор Інституту журналістики та масової комунікації Богуславський О.В. отримав грант посольства США в Україні для реалізації проекту "Перше робоче місце для студентів-журналістів".

Відомо про запуск проекту професійної перепідготовки військовослужбовців Збройних Сил України, що були звільнені у запас та членів їх сімей (проект «Україна-Норвегія»). Розкажіть про нього більш детально!
Так, дійсно. Хочеться підкреслити, що цей проект є соціально направленим та повністю фінансується Норвезькою стороною. Основною його метою є надання підтримки Міністерству соціальної політики України у забезпеченні гарантованих державою прав військовослужбовців, звільнених за останні роки або тих, які звільняються зі Збройних Сил України у зв’язку із скороченням чисельності або штату та членів їх сімей на безоплатну соціальну та професійну адаптацію шляхом збільшення можливостей для перенавчання, а також працевлаштування.
Курси з перепідготовки проводяться за такими напрямами: адміністративний менеджмент; інформаційні технології в бізнесі; менеджмент організацій; основи малого бізнесу; туристичний бізнес; організація і управління безпекою бізнесу на підприємствах України; оцінка нерухомості. При цьому напрями перепідготовки визначаються попитом спеціальностей на ринку праці в містах перепідготовки, привабливістю спеціальностей для офіцерів, наявністю високопрофесійного професорсько-викладацького персоналу та ліцензій університетів на видачу свідоцтв державного зразка про підвищення кваліфікації.
Курс триває близько трьох місяців з подальшим сприянням у працевлаштуванні слухачів. Понад 75 відсотків офіцерів працевлаштовані впродовж курсу перенавчання або протягом року після його закінчення.
Слухачами курсів на безкоштовній основі можуть бути Військовослужбовці Збройних Сил України, яких було звільнено починаючи з 2005 р., або запланованих до звільнення у поточному році, та члени їх сімей. При цьому перевага надається військовослужбовцям, які мають вислугу військової служби не менше 10 років. Що найцінніше - сприяння у працевлаштуванні є невід’ємною складовою проекту і надається кожному військовослужбовцю, та членам його сім’ї які проходять перенавчання. У середньому, близько 75% перепідготовлених офіцерів працевлаштовуються протягом року після закінчення перенавчання.

Цікаво, а чи співпрацює університет із громадськими організаціями? Наскільки активною є громадська позиція професорсько-викладацького складу класичного приватного університету?
Звичайно, на часі побудова в Україні громадянського суспільства, а тому освітяни та науковці, як частина національної еліти не може стояти осторонь цього процесу. З 2010 р. створена громадська організація Запорізьке об’єднання вчених. З метою інформування про заходи та проекти у вересні 2011 об’єднання стало фундатором інформаційно-аналітичного центру „Громадянське суспільство”, на якому розміщується аналітичні та довідкові матеріали, експертні висновки з різних сфер суспільного життя, інформація про конкурси на отримання грантів тощо.
Організація регулярно проводить акцію „Подаруй книгу бібліотеці”. У квітні 2012 року бібліотеки Класичного приватного університету коледжу, кафедр та шкіл міст Запорізької області передано понад 9500 екземплярів навчальної літератури. У травні 2012 року на базі організації створено грантовий центр.

Кожна країна, яка дбає про своє майбутнє, хоче мати якщо не першокласну систему освіти, то принаймні один або кілька навчальних закладів світового рівня. Як Ви бачите юридичну освіту майбутнього?
Стрімке зростання цінності освіти, зміни українського суспільства й активне проникнення ринкових відносин у всі сфери соціального життя вимагають нового контексту досліджень освітньої діяльності. Студент який бажає отримати вищу юридичну освіту європейського ґатунку з першого дня навчання має бути спрямований на постійний творчий пошук. Більшість навчальних закладів, як України так і, так званих, країн Варшавського договору неспроможні забезпечити підготовку за всіма галузями права, а тому, відповідно до принципу «вільного вектору» закладеного як базового до болонського процесу, студент за узгодженням з деканатом має опановувати основи професійної майстерності і за допомогою кафедр, вчених які дислокуються у вищому навчальному закладі України та інших європейських країн. Саме тому вже неодноразово піднімались питання підвищення ролі випускаючих кафедр в підготовці фахівців для різних галузей народного господарства України, а тим більше, коли йдеться про юриспруденцію. Випускаюча кафедра у вищому навчальному закладі як провідний суб’єкт підготовки юристів повинна бути очолена доктором юридичних наук. Відповідно, лекції мають читати лише професори, семінарські заняття вести доценти, а практичні заняття вести асистенти, які мають науковий ступінь кандидата юридичних наук. При кожній випускаючій кафедрі повинна діяти наукова лабораторія, в якій вивчається науково-дослідна тема з державною реєстрацією. Роль випускаючої кафедри при цьому має полягати у розробці та використанні сучасних методів та методології викладання юридичних дисциплін за напрямом спеціальності; створенні сприятливих умов для навчання (складання навчальних програм, наявність спеціалізованих кабінетів, лабораторій, спеціальної наукової літератури та нормативно-правових актів тощо); забезпеченні застосування здобутих теоретичних знань та набуття вмінь та навичок студентами через проходження практики як на самій кафедрі, так і на підприємстві, в установі, організації під керівництвом викладача кафедри.

Яка по-Вашому має бути структура такого підрозділу, окресліть будь ласка, власне бачення!
Випускаюча кафедра разом зі спеціальними кафедрами і підрозділами вищого навчального закладу, що залучені до навчального процесу, поетапно впроваджують заходи в межах болонського процесу. Студенти, магістри та аспіранти повинні прикріплюватись тільки до кафедри. І кафедра має здійснювати аналіз, узгодження, корегування навчального плану за яким здійснюється підготовка фахівця – юриста. Такі фахівці повинні отримувати не лише загальну професійну освіту «правознавець» а й спеціалізовану: медичне право, житлове право, ветеринарне право, сімейне право, кримінальне право, адміністративне право, морське право, екологічне право. І узгоджуватись з напрямами діяльності юристів: нотаріат, адвокатура, правоохоронна діяльність, адміністративна діяльність органів державної влади тощо.
Відповідно мають відбутись зміни і в структурі вищого навчального закладу. Зокрема, кафедри повинні створюватись не за принципом відповідності науковій спеціальності чи напряму підготовки наукових досліджень, а відповідно до подальшої професійної діяльності юристів-випускників вищих навчальних закладів. В цьому контексті, звісно має відбуватись і структурна та кадрова реорганізація вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку правників. Має суворо дотримуватись принцип відповідності кількості тих, хто навчається до кількості тих, хто навчає. Викладач (кафедра) має нести персональну відповідальність за якість підготовки правознавця.

Не менш важливим напрямом професійної освіти є післядипломна освіта. Чи має змінитись і вона?
Звичайно, щоп’ять років має відбуватись атестація кожного юриста, в результаті якої він отримує посвідчення про дозвіл займатись діяльністю за фахом підготовки. Зокрема, подібна практика існує в Республіці Білорусь. Постановою Міністерства юстиції Республіки Білорусь № 1 від 06 січня 2009 р. «Інструкція про порядок видачі свідоцтв про атестацію юриста, про присвоєння кваліфікації судового експерта, про атестацію ріелтера» встановлено, що експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції Республіки Білорусь видається свідоцтво встановленого зразка на п’ять років після проведення тестування. Щоправда, термін дії такого свідоцтва може бути подовжений ще на п’ять років. Звісно, такий підхід до юридичної освіти підсилює вимоги до кожного викладача, завідуючого кафедрою, ректора вищого навчального закладу, відділу акредитації та ліцензування Міністерства освіти, науки. Молоді та спорту, профільних міністерств та відомств.

Так все ж таки, на останок, дайте відповідь на ключове питання – чи можуть наші абітурієнти, випускники 2012 розраховувати на отримання в Запоріжжі освіти європейського рівня?
Я абсолютно впевнений у тому, що молодь нашого міста, області, та й усієї України має величезний потенціал в навчанні. Реалізація цього потенціалу лежить на усіх навчальних закладах нашої країни. Сподіваюсь, молоді люди зроблять правильний крок у своєму професійному житті, а обравши своєю аlma mater Класичний приватний університет не тільки отримають знання дійсно європейського рівня та широкі можливості в особистому вивченні досвіду зарубіжних країн, але й здобудуть міцну, дружню студентську родину, яку будуть згадувати усе своє доросле життя.
Щасти вам!


Рекомендуем посмотреть:


Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:


Новости сайта в формате RSS Твиттер Facebook Digg Stumbleupon В закладки! Дополнительно!